کم نخندی هاااا

 

چند دقیقه بعد از مراسم خواستگاری .

 

 

 

 

مادر داماد:

 

ببخشید میشه واسه پسرم زیرسیگاری بیارین؟

 

خانواده  عروس:مگه سیگار هم میکشه –

 

نه آخه میدونید بعد از مشروب میچسبه .- چی مشروب؟-

 

آره آخه پسرم توی قمار باخته ناراحته -.چی قمار ؟

 

آره بلد نبود توی زندان یاد گرفت -. چی مگی زندان هم رفته؟

 

-آره آخه معتاد بود… چی معتاد؟-آره زن قبلیش لوش داد

 

/ 8 نظر / 38 بازدید
&

[تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب]

بیخیال دنیا90

شنیده بودم تکراری بود ولی ناراحت نشوجالب بود[خنده][خنده][خنده]

ي دوس

عجب[ابرو] با چ اعتماد ب نفسي هم اومده بودن خواستگاري[قهقهه]

بهار

ایول مامانه از اون شوتا بوده ها

نجمه

[تعجب]