نامه یک دیوانه

 

دیوانه داشت نامه مى نوشتبهش مى گن واسه کى مى نویسى ؟گفت: براى خودم ، پرسیدند: حالا چى نوشتى ؟گفت: هنوز به دستم نرسیده !

 
/ 8 نظر / 17 بازدید
&

کودک فال فروشی را پرسیدند:چه میکنی؟ پاسخ داد: به آنانکه دردیروز خود مانده اند؛ فردا را میفروشم...![سوال][سوال][سوال]

ي دوس

الهي بگردم[نگران][رویا]

نیازراد

[قهقهه][قهقهه][گل][نیشخند][خنده][خنده]