خداوندا

خداونداتو میدانی که من دلواپس فردای خود هستممبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها رامبادا گم کنم اهداف زیبا رامبادا جا بمانم  از قصار موهبت هایتخداوندا مرا مگذار تنها لحظه ای حتی . . .

 

/ 6 نظر / 21 بازدید
خوشیل

بهت نمیاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مردم ازاری و خدا؟ سوختی؟پماد بدم خدمتتون؟[زبان][زبان][زبان][زبان][زبان]

خوشیل

کوووووووووووووووفففففففففففتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

&

خدایا ، حکمت قدم هایی را که برایم بر میداری بر من آشکار کن تا درهایی را که بسویم می گشایی ، ندانسته نبندم و درهایی که به رویم میبندی ، به اصرار نگشایم .[گل]

salehe

شلام داداش مهدی خیلی قشنگ بود[دست][دست][دست][گل][دست][دست][دست]

ي دوس

بسيار زيبا بود ممنون[لبخند][گل]

بیخیال دنیا90(آسمان تو)

فکرحالاباش،بافکرکردن به فردائی که هنوزنیومده امروزت روازدست نده.آرزومیکنم که زندگیت همیشه تومسیرهموارقراربگیره...[هورا]